ADR Certificaat Basis + Tank verlenging

Cursussen Nascholing

Algemeen

ADR  Basis + tank verlenging

Gevaarlijke stoffen vervoeren vereist veiligheid. Ook de vervoerder dient alle richtlijnen nauwkeurig na te leven. Om de veiligheid te waarborgen, heeft de overheid bepaald dat de ADR certificaten na 5 jaar verlopen. Verlopen certificaten kunnen niet worden verlengd. Daarom is het belangrijk op tijd de verlengingscursus te volgen en het bijbehorend examen af te leggen.

Doelgroep ADR basis + tank verlenging

Chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in tankauto’s en containers dienen in bezit te zijn van het ADR Basis + Tank certificaat. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan  stoffen zoals benzine, olie, gas, stoffen in poedervorm en gevaarlijke afvalstoffen.
 

Duur

3 dagen.
 

Inhoud ADR basis + tank verlenging

ADR Basis + tank is een theoriecursus, maar bevat ook een gedeelte praktijk. De eerste 2 dagen behandel je de basis. Op de derde dag krijg je specifiek les voor  tanktransport. 

Theorie

 • Algemene voorschriften waaraan het vervoer van gevaarlijke goederen onderworpen is
 • De belangrijkste soorten gevaar
 • Informatie over milieubescherming door de controle op de overbrenging van afvalstoffen
 • Preventieve en veiligheidsmaatregelen die passen bij de verschillende soorten van gevaar
 • Wat te doen na een ongeval (eerste hulp e.d.)
 • Kenmerking, etikettering, grote etiketten en kenmerking met oranje borden
 • Samenladingsverboden in eenzelfde voertuig of container
 • Te nemen voorzorgsmaatregelen tijdens het laden en lossen van gevaarlijke goederen
 • Behandeling van stuwage van colli
 • Beperkingen van het verkeer in tunnels en instructies aangaande het gedrag in tunnels
 • Bewustzijn voor de beveiliging
 • Verpakkingen

Praktijk

 • Te nemen maatregelen bij een voorval of ongeval
 • Eerste hulp
 • Brandbestrijding
   

Resultaat

Deelnemers leren de belangrijkste wettelijke bepalingen van het vervoer gevaarlijke stoffen over de weg en van het ADR en zijn in staat deze toe te passen. Na het behalen van het ADR-certificaat Basis + Tank wordt voldaan aan de vakbekwaamheidseis om gevaarlijke stoffen over de weg en in tankauto’s en containers te mogen vervoeren.
 

Waarde nascholing code 95

14 uur theorie.

 

Aanvullende informatie

Duur: 3-daagse cursus

Inclusief lunch, lesmateriaal en 2 CCV examens

Toelatingseisen: minimaal 18 jaar

Certificering: ADR Basis + Tank certificaat

Geldigheid: 5 jaar

Prijzen zijn exclusief aan- en afmelden Code95 - CCV

SOOB Subsidie:  € 110,00

Startdatums

There a no startdates for this programme yet.