ADR Certificaat Basis + Tank

Cursussen Nascholing

Algemeen

ADR BASIS + TANK (U01)

Chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in tankauto’s en containers dienen in bezit te zijn van het ADR-certificaat Basis + Tank. Om in het bezit te blijven van een geldig certificaat moeten chauffeurs na 5 jaar een verlengingsopleiding met bijbehorend examen met voldoende resultaat afsluiten.

Doelgroep

Chauffeurs die gevaarlijke stoffen in tankauto's en containers (gaan) vervoeren en die een ADR-certificaat Basis + Tank willen behalen. Voor de verlengingsopleiding dienen deelnemers in het bezit te zijn van een geldig ADR-certificaat Basis + Tank. Deze opleiding is tevens geschikt voor leidinggevenden en/of transportplanners of voor chauffeurs die het aflopende ADR-certificaat dienen te verlengen.

Duur opleiding

3 dagen.

Theorie

 • Wettelijke voorschriften;
 • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen;
 • Gevarenklassen van stoffen;
 • Eisen aan voertuigen en uitrusting;
 • Regels voor het vervoer, laden en lossen;
 • Documenten bij het vervoer;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Praktijk

 • Maatregelen bij een ongeval/incident;
 • Eerste hulp.

Toetsing/examen

De theorie-examens worden afgenomen bij het CBR. Wij plannen het examenmoment in overleg met de kandidaat op de gewenste CBR examenlocatie. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het ADR-certificaat Basis + Tank uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Waarde nascholing Code 95

 • 14 uur (per 01 mei 2020)
 • 14 uur bij verlenging.

Resultaat

Deelnemers leren de belangrijkste wettelijke bepalingen van het vervoer gevaarlijke stoffen over de weg en van het ADR/VLG en zijn in staat deze toe te passen. Na het behalen van het ADR-certificaat Basis + Tank wordt voldaan aan de vakbekwaamheidseis om gevaarlijke stoffen over de weg en in tankauto’s en containers te mogen vervoeren.

Onderwerpen

Algemene voorschriften waaraan het voervoer van gevaarlijke stoffen onderworpen is

De meest belangrijk soorten gevaar

Preventie veiligheidsmaatregelen

Startdatums

There a no startdates for this programme yet.