ADR Certificaat Basis + Tank + klasse 1 en 7

Cursussen Nascholing

Algemeen

ADR BASIS + TANK + KLASSE 1 + KLASSE 7 (U01)

Chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in tankauto's, containers, stoffen uit Klasse 1 (explosieve stoffen) en Klasse 7 (radioactieve stoffen) dienen in het bezit te zijn van een ADR-certificaat Basis + Tank + Klasse 1 + Klasse 7. Om in het bezit te blijven van een geldig certificaat moeten chauffeurs na 5 jaar een verlengingsopleiding met bijbehorend examen met voldoende resultaat afsluiten.

Doelgroep

Chauffeurs die gevaarlijke stoffen in tankauto's, containers, stoffen uit Klasse 1 en Klasse 7 willen vervoeren en die een ADR-certificaat Basis + Tank + Klasse 1 + Klasse 7 willen behalen. De opleiding is tevens geschikt voor chauffeurs die het aflopende ADR-certificaat dienen te verlengen.

Duur opleiding

4 dagen.

Inhoud

 • Wettelijke voorschriften;
 • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen;
 • Gevarenklassen van stoffen;
 • Eisen aan voertuigen en uitrusting;
 • Regels voor het vervoer, laden en lossen;
 • Documenten bij het vervoer;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Maatregelen bij een ongeval/incident;
 • Eerste hulp.

Materiaal

 • Het lesboek wordt tijdens deze opleiding verzorgd.
 • Rond het middaguur zal er een lunch worden verzorgd.

Toetsing/examen

De theorie-examens worden afgenomen bij het CBR. Wij plannen het examenmoment in overleg met de kandidaat op de gewenste CBR examenlocatie. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het ADR-certificaat Basis + Tank + Klasse 1 + Klasse 7 uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Waarde nascholing Code 95

 • 14 uur (per 01 mei 2020)
 • 14 uur bij verlenging.

ADR Klasse 1 en 7 zouden eventueel tezamen in aanmerking kunnen komen voor 7 uur aan nascholing Code 95, echter is dit enkel op basis van een volledige lesdag van 7 uur.

Resultaat

Deelnemers leren de belangrijkste wettelijke bepalingen van het vervoer gevaarlijke stoffen over de weg en van het ADR/VLG en zijn in staat deze toe te passen. Na het behalen van het ADR-certificaat Basis + Tank + Klasse 1 + Klasse 7 wordt voldaan aan de vakbekwaamheidseis om gevaarlijke stoffen in tankauto's en containers en stoffen uit Klasse 1 en Klasse 7 over de weg te mogen vervoeren.

Onderwerpen

Algemene voorschriften waaraan het vervoer van gevaarlijke stoffen onderworpen is. 

De belangrijkste soorten gevaar

Preventieve en veiligheidsmaatregelen

Startdatums

There a no startdates for this programme yet.