ADR Certificaat Basis + Tank + klasse 1 en 7

Cursussen Nascholing

Algemeen

ADR BASIS + TANK + KLASSE 1 + KLASSE 7 (U01)

Chauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in tankauto's, containers, stoffen uit Klasse 1 (explosieve stoffen) en Klasse 7 (radioactieve stoffen) dienen in het bezit te zijn van een ADR-certificaat Basis + Tank + Klasse 1 + Klasse 7. Om in het bezit te blijven van een geldig certificaat moeten chauffeurs na 5 jaar een verlengingsopleiding met bijbehorend examen met voldoende resultaat afsluiten.

Doelgroep

Chauffeurs die gevaarlijke stoffen in tankauto's, containers, stoffen uit Klasse 1 en Klasse 7 willen vervoeren en die een ADR-certificaat Basis + Tank + Klasse 1 + Klasse 7 willen behalen. De opleiding is tevens geschikt voor chauffeurs die het aflopende ADR-certificaat dienen te verlengen.

Duur opleiding

4 dagen.

Inhoud

 • Wettelijke voorschriften;
 • Eigenschappen van gevaarlijke stoffen;
 • Gevarenklassen van stoffen;
 • Eisen aan voertuigen en uitrusting;
 • Regels voor het vervoer, laden en lossen;
 • Documenten bij het vervoer;
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Maatregelen bij een ongeval/incident;
 • Eerste hulp.

Materiaal

 • Het lesboek wordt tijdens deze opleiding verzorgd.
 • Rond het middaguur zal er een lunch worden verzorgd.

Toetsing/examen

De theorie-examens worden afgenomen bij het CBR. Wij plannen het examenmoment in overleg met de kandidaat op de gewenste CBR examenlocatie. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het ADR-certificaat Basis + Tank + Klasse 1 + Klasse 7 uitgereikt. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.

Waarde nascholing Code 95

 • 14 uur (per 01 mei 2020)
 • 14 uur bij verlenging.

ADR Klasse 1 en 7 zouden eventueel tezamen in aanmerking kunnen komen voor 7 uur aan nascholing Code 95, echter is dit enkel op basis van een volledige lesdag van 7 uur.

Resultaat

Deelnemers leren de belangrijkste wettelijke bepalingen van het vervoer gevaarlijke stoffen over de weg en van het ADR/VLG en zijn in staat deze toe te passen. Na het behalen van het ADR-certificaat Basis + Tank + Klasse 1 + Klasse 7 wordt voldaan aan de vakbekwaamheidseis om gevaarlijke stoffen in tankauto's en containers en stoffen uit Klasse 1 en Klasse 7 over de weg te mogen vervoeren.

Onderwerpen

Algemene voorschriften waaraan het vervoer van gevaarlijke stoffen onderworpen is. 

De belangrijkste soorten gevaar

Preventieve en veiligheidsmaatregelen

Startdatums
Locatie

Kranenberg 23, Tilburg

Startdatum

13 Jul 20

Planning

Planning niet beschikbaar

variant

Dagopleiding

bezetting

Beschikbaar

Locatie

Kranenberg 23, Tilburg

Startdatum

11 Aug 20

Planning

Planning niet beschikbaar

variant

Dagopleiding

bezetting

Beschikbaar