ADR Certificaat Basis Verlenging

Cursussen Nascholing

Algemeen

ADR basis  verlenging

Gevaarlijke stoffen vervoeren vereist veiligheid. Ook de vervoerder dient alle richtlijnen nauwkeurig na te leven. Om de veiligheid te waarborgen, heeft de overheid bepaald dat de ADR certificaten na 5 jaar verlopen. Verlopen certificaten kunnen niet worden verlengd. Daarom is het belangrijk op tijd de verlengingscursus te volgen en het bijbehorend examen af te leggen.

Doelgroep ADR basis verlenging

De cursus ADR is relevant als je bijvoorbeeld bij een koeriersdienst werkt die gevaarlijke stoffen vervoert, of bijvoorbeeld bij defensie. De cursus is verplicht voor iedere chauffeur die gevaarlijke stoffen transporteert.
 

Duur

2 dagen.
 

Inhoud ADR basis

ADR Basis is een theoriecursus, maar bevat ook een gedeelte praktijk.

Theorie

 • Algemene voorschriften waaraan het vervoer van gevaarlijke goederen onderworpen is
 • De belangrijkste soorten gevaar
 • Informatie over milieubescherming door de controle op de overbrenging van afvalstoffen
 • Preventieve en veiligheidsmaatregelen die passen bij de verschillende soorten van gevaar
 • Wat te doen na een ongeval (eerste hulp e.d.)
 • Kenmerking, etikettering, grote etiketten en kenmerking met oranje borden
 • Samenladingsverboden in eenzelfde voertuig of container
 • Te nemen voorzorgsmaatregelen tijdens het laden en lossen van gevaarlijke goederen
 • Behandeling van stuwage van colli
 • Beperkingen van het verkeer in tunnels en instructies aangaande het gedrag in tunnels
 • Bewustzijn voor de beveiliging
 • Verpakkingen

Praktijk

 • Te nemen maatregelen bij een voorval of ongeval
 • Eerste hulp
 • Brandbestrijding
   

Resultaat

De deelnemers van deze cursus weten na de cursus alles over  de voorschriften, de soorten gevaar, de te nemen maatregelen, brandbestrijding etc.  Naast dat dit een erg interessante en waardevolle cursus is, is het ook verplicht voor chauffeurs die  gevaarlijke stoffen vervoeren.
 

Waarde nascholing code 95

14 uur theorie.
 

Aanvullende informatie

Duur: 2-daagse cursus

Inclusief lunch, lesmateriaal en 1 CCV examen

Toelatingseisen: minimaal 18 jaar

Certificering: ADR Basis certificaat

Geldigheid: 5 jaar

Prijzen zijn exclusief aan- en afmelden Code95 - CCV

Onderwerpen

Algemene voorschriften waaraan het vervoer van gevaarlijke stoffen onderworpen is. 

De belangrijkste soorten gevaar

Preventieve en veiligheidsmaatregelen

Startdatums

There a no startdates for this programme yet.