U02 – Awareness gevaarlijke stoffen

Cursussen Nascholing

Algemeen

ADR AWARENESS TRAINING (U02)

Bedrijven die werken met gevaarlijke (afval)stoffen die onder de transportregelgeving vallen, de zogenaamde ADR-geclassificeerde stoffen, is een aanzienlijke groep. Het betreft niet alleen bedrijven die gespecialiseerd zijn in transport van gevaarlijke stoffen of bedrijven in de chemie. Werknemers moeten volgens het ADR op de hoogte zijn van de veiligheidsvoorschriften en zich bewust zijn van de aanwezige risico’s bij het vervoer en de op- en overslag van gevaarlijke stoffen binnen hun bedrijf.

De training wordt helemaal afgestemd op uw eigen bedrijfsprocessen en stoffen die binnen uw bedrijf worden verladen en opgeslagen. Er is uiteraard ook veel ruimte voor het bespreken van praktijksituaties en het beantwoorden van vragen.

De Awareness-training bestaat uit drie onderdelen:

  1. Algemene opleiding: wat zijn de algemene eisen en voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg?
  2. Specifieke functie opleiding: medewerkers die binnen uw bedrijf een verantwoordelijkheid hebben gekregen als het gaat om vervoer van gevaarlijke stoffen, worden op dat punt apart opgeleid.
  3. Veiligheidsopleiding: veilig omgaan met gevaarlijke stoffen staat of valt met de bewustwording van de gevaren. Een apart deel van de training is dan ook gericht op de risico’s van het omgaan met gevaarlijke stoffen en de gevolgen die ongevallen kunnen hebben. Welke veiligheidsmaatregelen zijn er te treffen en welke noodmaatregelen?
Startdatums

There a no startdates for this programme yet.