U21 – BHV 1-daags

Cursussen Nascholing

Algemeen

CURSUS BHV BASIS (U21)

Het besluit Bedrijfshulpverlening Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers om de bedrijfshulpverlening te organiseren. Afhankelijk van de omvang van het bedrijf en aan de hand van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) dienen een aantal werknemers als bedrijfshulpverlener (BHV-er) te worden aangesteld. Daarbij is het belangrijk dat bedrijfshulpverleners jaarlijks hun kennis en vaardigheden opfrissen door het volgen van de cursus BHV Herhaling.

Doelgroep

Personen die de functie van bedrijfshulpverlener binnen hun organisatie gaan vervullen of al in het bezit zijn van een geldig diploma Bedrijfshulpverlener (BHV) en zich opnieuw willen certificeren.

Duur opleiding

1 dag.

Inhoud

  • Levensreddende handelingen (EHBO en reanimatie)
  • Organisatie bedrijfshulpverlening
  • Alarmering
  • Ontruiming en communicatie
  • Verbranding en blussen
  • Ontruimingsoefening
  • Rond het middaguur zal er een lunch worden verzorgd.

Toetsing/examen

Na afloop wordt een examen afgenomen door de docent. Bij voldoende beoordeling ontvangen deelnemers het certificaat Bedrijfshulpverlener. Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 1 jaar.

Waarde Nascholing Code 95

7 uur.

Resultaat

Deelnemers leren om de taak van hulpverleningsdiensten (brandweer, ambulance) over te nemen tot het moment dat deze aanwezig zijn. Bedrijfshulpverleners moeten in de tijd tussen het alarm en de aankomst van de hulpverleningsdiensten een beginnende brand bestrijden, zonodig het gebouw ontruimen, gewonden verzorgen, communiceren en samenwerken met de hulpverleningsdiensten.

Startdatums

There a no startdates for this programme yet.