U39 – Techniek en Veiligheid

Cursussen Nascholing

Algemeen

TECHNIEK EN VEILIGHEID (U39)

De nascholingscursus Techniek en Veiligheid is bedoeld voor chauffeurs die zich willen voorbereiden op eventuele technische calamiteiten onderweg. Deelnemers verdiepen zich in de basiskennis van de techniek die relevant is tijdens de uitoefening van hun taken in binnen- en buitenland.

Doelgroep

Chauffeurs die zich willen voorbereiden op eventuele technische calamiteiten onderweg en zich willen verdiepen in voertuigtechniek.

Duur opleiding

1 dag.

Inhoud

  • Techniek van de auto;
  • Meest voorkomende pechgevallen;
  • Veiligheid bij reparaties en strandingen;
  • Juist melden van storingen;
  • Hoe te handelen bij een incident;
  • Technische veiligheid van het voertuig.

Toetsing/examen

Na afloop wordt geen examen afgenomen.

Waarde nascholing Code 95

7 uur.

Resultaat

De kandidaat doet kennis op van de technische kenmerken en de werking van de veiligheidsvoorzieningen om het voertuig onder controle te houden, de slijtage te beperken en disfuncties te voorkomen.

Startdatums

There a no startdates for this programme yet.