U37 Veilig werken langs de weg

Cursussen Nascholing

Algemeen

VEILIG WERKEN LANGS DE WEG (U37)

Tijdens het werken langs en nabij (openbare) wegen is het onontbeerlijk dat de juiste veiligheidsmaatregelen worden getroffen. Dat geldt niet alleen voor medewerkers die afzettingen plaatsen of verwijderen aan de hand van aanwijzingen van de voorman/uitvoerder en/of een tekening, maar ook voor chauffeurs en stratenmakers. De opleiding is verplicht gesteld voor al het Bouw cao-personeel in de aannemerij dat aan de weg werkt en dat niet zelf de afzettingen plaatst. Sinds 1 januari 2001 dienen alle medewerkers in het bezit te zijn van dit certificaat.

Doelgroep

Wegenbouwers, asfalteurs, chauffeurs, medewerkers van groenvoorzieningsbedrijven, stratenmakers, die te maken krijgen met het werken aan de weg.

Duur opleiding

1 dag.

Inhoud

  • Afzettingen plaatsen en verwijderen;
  • Veiligheid betreffende werken aan/langs de weg;
  • Veiligheidskleding;
  • Het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM);
  • Materialen;
  • Wegbeheerders en weertypen;
  • Omgaan met weggebruikers;
  • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Toetsing/examen

Na afloop wordt geen examen afgenomen.

Materialen

  • Tijdens de trainingen ontvangen de deelnemers een praktisch werkboek.

Waarde nascholing Code 95

7 uur.

Resultaat

De cursist krijgt inzicht in de aansprakelijkheid, gevaren en problematiek bij wegwerkzaamheden en wegafzettingen. Deze voldoet hiermee aan de eisen van de Arbowet en leert over de praktijkrichtlijn CROW 96B.

Startdatums

There a no startdates for this programme yet.